Aeres Landbouwbedrijf

Aeres Farms heeft een landbouwbedrijf van 340 ha. Hiervan is 220 ha akkerbouw dat bestaat uit zowel een gangbare als een biologische bedrijfsvoering met eigen mechanisatie en opslag van producten. Ook is er een melkveebedrijf van 120 ha met 200 melkkoeien, verdeeld over twee stallen. De Flevostal bestaat uit een hoog technologisch gedeelte en een traditioneler gedeelte waar de nadruk ligt op veevoeding. Hier worden 140 melkkoeien gehouden met hun jongvee. Daarnaast beschikt Aeres Farms over een totaal ander type melkveestal, namelijk de Weidestal. Op dit bedrijf, waar zo’n 60 melkkoeien en hun jongvee staan, ligt de focus op maximale weidegang, maximale bewegingsvrijheid en natuurlijke materialen in de stal. Kortom, zoveel mogelijk melk uit gegraasd gras met de bedoeling een goede score van het nog in te voeren Beter Leven Keurmerk voor Zuivel.