Aeres Farms
tuin en akkerbouw
Koe weide met student

Aeres Farms

Aeres Farms is dé train- en leeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Wij bieden praktijkfaciliteiten om de studenten op te leiden tot professionals in de agro- & food sector. Voor zowel Aeres Hogeschool als Aeres MBO is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde. Studenten, docenten en onderzoekers maken intensief gebruik van onze toekomstgerichte opleidingsfaciliteiten. 

Aeres Farms beschikt over circa 340 ha grond en heeft de focus op melkveehouderij (gangbaar en biologisch), (biologische) akkerbouw, kleinschalige biologische tuinbouw, varkens, pluimvee, schapen en paarden. 

Onderwijs - praktijkleren

Big studenten 2

Kenmerkend voor het onderwijs binnen de Aeres instellingen is de nauwe samenwerking met het werkveld. Studenten van de diverse Aeres instellingen krijgen bij Aeres Farms de ruimte om praktijkervaring op te doen. Ze werken samen met docenten en/of lectoren aan vraagstukken rond onder meer voeding, diergezondheid, grasland, beweiding, bodem, en precisielandbouw.

Samenwerking bedrijfsleven

Pluimvee eieren studenten 2

Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs en praktijkgericht onderzoek van Aeres. Studenten, docentonderzoekers en lectoren doen in opdracht van bedrijven verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden bij Aeres Farms. 

Faciliteiten

Koe lessituatie melkvee

Aeres Farms beschikt over circa 340 ha grond en heeft de focus op melkveehouderij (gangbaar en biologisch), (biologische) akkerbouw, kleinschalige biologische tuinbouw, varkens, pluimvee, schapen en paarden.