Spruitkool

Onderwijs - Praktijkleren

Kenmerkend voor het onderwijs binnen de Aeres instellingen is de nauwe samenwerking met het werkveld. Studenten van de diverse Aeres instellingen krijgen bij Aeres Farms de ruimte om praktijkervaring op te doen. Ze werken samen met docenten en/of lectoren aan vraagstukken rond onder meer voeding, diergezondheid, grasland, beweiding, bodem, en precisielandbouw.

Leren ondernemen

Studenten van bijvoorbeeld Aeres Hogeschool krijgen op de diverse bedrijven van Aeres Farms de ruimte om te leren ondernemen, onderzoek uit te voeren en ze krijgen de mogelijkheid om te experimenteren. Zo voeren ze onder meer diverse praktijkopdrachten en onderzoeksopdrachten uit.

Tevens hebben studenten de mogelijkheid om een jaar verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen van een van de praktijkbedrijven. Op het terrein van Aeres Farms staat ook een studentenwoning waar een groep hbo-studenten van Aeres Hogeschool Dronten woont. Deze studenten zijn verantwoordelijk voor een aantal onderdelen op Aeres Farms en houden het 24/7 in de gaten. Ze runnen een klein varkensbedrijf (gesloten bedrijf met 35 zeugen), een leghennenbedrijf (1.000 leghennen), 40 schapen en een paardenpensionstal (40 plaatsen). Hier worden diverse aspecten op het gebied van ondernemerschap in de praktijk geleerd.

Aeres MBO Emmeloord

Studenten van Aeres MBO Emmeloord doen aan het eind van het derde jaar een Proeve van bekwaamheid op Aeres Farms. Hiervoor runnen ze een week lang zelfstandig één van de melkveebedrijven en dragen ze aan het eind van de week de werkzaamheden over aan de volgende student.

Aeres Warmonderhof

De focus voor studenten van Aeres Warmonderhof Dronten ligt op zowel managementvaardigheden (derdejaars) als het opdoen van vakkennis (stages eerstejaars). De derdejaarsstudenten zijn medeverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het Weidebedrijf. Voor op het biologisch-dynamische akkerbouwbedrijf LONK in Nagele (Leren Ondernemen op de Nageler Kavel) zijn twee derdejaarsstudenten verantwoordelijk.