Faciliteiten Aeres Farms

Faciliteiten

Aeres Farms beschikt over circa 340 ha grond en heeft de focus op melkveehouderij (gangbaar en biologisch), (biologische) akkerbouw, kleinschalige biologische tuinbouw, varkens, pluimvee, schapen en paarden. Bekijk hieronder welke faciliteit hoort bij welk nummer uit de afbeelding hierboven.

  • Het Agri Innvation Centre (AIC) is een praktijkgerichte omgeving waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar vinden en versterken. Lees verder

  • Het landbouwbedrijf van Aeres Farms telt 300 hectare. Hiervan is 220 hectare akkerbouw. Lees verder

  • Het varkensbedrijf bestaat uit een gesloten varkensbedrijf met 32 zeugen en ongeveer 280 vleesvarkens. Lees meer

  • De pluimveestal voldoet met het Beter Leven Keurmerk 3 sterren aan de meeste uitgebreide eisen die de Dierenbescherming stelt aan dit keurmerk. Lees verder

  • Het weidebedrijf heeft een biologische bedrijfsvoering, daarnaast ligt de focus op maximale weidegang en zoveel mogelijk melk uit gegraasd gras. Lees verder

  • In de Flevolandstal worden 140 melkkoeien gehouden en ligt de focus op veevoedingsonderzoek en smart farming. Lees verder 

  • De Paardenplaats is de pensionstal van Aeres Hogeschool Dronten. Onder begeleiding van Paardencentrum Dronten is de Paardenplaats een pensionstal voor en door studenten. Lees verder

  • Aeres Hogeschool Dronten heeft in samenwerking met Hulphond Nederland een bijzondere pilot. Vier honden worden opgeleid tot hulphond in een huis waar ook studenten wonen. Lees verder

  • In Nagele is het biologische bedrijf gevestigd (circa 22 ha met SKAL-certificering). Daarnaast runnen tweede- en derdejaarsstudenten van Aeres Warmonderhof een kleinschalig tuinbouwbedrijf van 0,2 ha. Lees meer.

kas paprika voeding tuin en akkerbouw
voer voeding melkvee koeien melkveehouderij student
tuinbouw en akkerbouw
Pluimvee lessituatie
tuinbouw en akkerbouw