Aeres Farms

Aeres Farms

Aeres Farms (voorheen Aeres Praktijkcentrum) Dronten is dé train- en leeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Aeres Farms leidt studenten op tot professionals in de agro- & food sector. Voor zowel Aeres Hogeschool Dronten als Aeres VMBO en Aeres MBO (voorheen Groenhorst) is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde. Zij maken intensief gebruik van de toekomstgerichte opleidingsfaciliteiten op Aeres Farms. Aeres Farms beschikt over een landbouwbedrijf en studentbedrijven.

Aeres Landbouwbedrijf

Koe lessituatie melkvee buiten

Het landbouwbedrijf van Aeres Farms telt 340 ha en bestaat uit een akkerbouwbedrijf en drie verschillende melkveebedrijven (één waar de focus ligt op veevoeding en onderzoek (Flevolandstal), één waar de focus ligt op automatisering (Flevolandstal) en bij de derde staat beweiding centraal (Weidestal).

Aeres Studentbedrijven

Pluimvee eieren studenten 2

Aeres Studentbedrijven bestaan uit een Paardenplaats, een varkenshouderij, een schapenstal en een pluimveestal. Deze bedrijven worden gerund door studenten onder leiding van een coach. Op deze manier maken studenten kennis met de praktijk, het vakmanschap en de laatste innovaties.

Onderwijs en onderzoek

Big studenten 2

Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs en het onderzoek van Aeres. Docentonderzoekers en studenten doen in opdracht van bedrijven verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden bij Aeres Farms. Zo verbinden we de praktijk met ons onderwijs en onderzoek.