Pluimvee student

Samenwerking bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs en praktijkgericht onderzoek van Aeres. Studenten, docentonderzoekers en lectoren doen in opdracht van bedrijven verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden bij Aeres Farms. Op deze manier verbinden de onderwijsinstellingen de praktijk met onderwijs en onderzoek. Studenten vergroten zo hun eigen kennisontwikkeling en ze leveren een bijdrage aan hun toekomstige werkomgeving. Door deelname aan diverse onderzoeksprojecten kunnen ze bestaande en nieuwe kennis vertalen naar diverse vakgebieden en toepassingen. 

Een aantal bedrijven verzorgt ook demomachines waardoor studenten ervaring op kunnen doen met de nieuwste technische snufjes.  

Gerrit van den Berg, rayonmanager bij DeLaval over de samenwerking met Aeres Farms

Studenten kunnen kennis maken met de nieuwste technieken

‘Nationale en internationale studenten kunnen bij Aeres Farms kennismaken met de nieuwste technieken en sensoren. Dit ondersteunt de kwaliteit van het onderwijs dat de Aeres instellingen bieden. 
We werken nu zo’n vijf jaar intensief met elkaar samen. In één van de stallen staat een automatisch melksysteem van ons waar we studenten en andere gebruikers begeleiden op het gebied van onder meer dataverwerking. Daarnaast organiseert DeLaval ook meerdere cursussen voor eigen medewerkers bij Aeres Farms. 
Groot voordeel van de samenwerking met Aeres Farms is de ontwikkeling van studenten, ze laten kennis maken met het verzamelen van data uit een automatisch melksysteem. Het mooie is dat je soms later in rol van adviseur weer tegenkomt bij een dealer van DeLaval.

Afgelopen jaar investeerden we onder andere in een nieuw type melkrobot. Deze is onder meer uitgevoerd met een nauwkeurige celgetalmeter, Body Conditie Score camera en Herd Navigator. Deze Herd Navigator geeft op hoog niveau inzage in de vruchtbaarheidsstatus, ketosevorming (BHB), uiergezondheid in vroeg stadium (LDH) en ureum meting.
Ook zien we kansen in een betere benutting van data uit sensoren in diverse projecten en in het dagelijks management op het melkveebedrijf. Daarnaast willen mogelijk ook onze eigen medewerkers cursussen aanbieden op de praktijklocatie van Aeres Farms. 
We zijn blij dat we al zo lang met elkaar samenwerken. Het is goed om te zien dat studenten op deze locatie veel kunnen leren en ervaring op kunnen doen.’ 

Aeres Farms is een meetingpoint van Praktijkcluster AGRO. In een meetingpoint ontmoeten groen (beroeps)onderwijs (studenten, leerlingen, docenten) en ondernemers, medewerkers, onderzoekers, beleidsmakers, brancheorganisaties en soms ook het brede publiek, elkaar en werken en leren ze samen aan innovaties in de sector.

Pluimvee lessituatie studenten
Biggen drinken
Paard hippisch lessituatie rug 2
Schaap weide windmolen
Paard Paardenplaats stallen