Gras

Veelgestelde vragen

Lees hieronder veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus in relatie tot Aeres. Deze zijn bijgewerkt op woensdag 22 april.

Algemeen

Zijn alle Aeres-locaties geopend?

Er worden tot 20 mei geen lessen meer aangeboden op de scholen en locaties van Aeres VMBO en Aeres MBO. Voor Aeres Hogeschool geldt dat er geen onderwijsactiviteiten op locatie worden uitgevoerd tot aan de zomervakantie. De gebouwen van Aeres blijven open voor medewerkers, studenten en examenkandidaten. Het onderwijs wordt op afstand vormgegeven. Houd de komende periode onze website in de gaten voor meer informatie.

Gaan evenementen door?

Aeres gelast alle evenementen tot 1 september af. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

Moet ik het melden bij Aeres als ik besmet ben of als iemand waarmee ik samenwoon besmet is?

Indien je zelf besmet bent (of het vermoeden bestaat), verzoeken we je telefonisch contact op te nemen met de onderwijsinstelling (leerling/student) of je leidinggevende (medewerker) en je volgens de gebruikelijke procedure ziek te melden. Op basis van de privacywet hoef je niet te melden waarom je je ziek meldt, maar om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid, willen we je vragen dat in dit geval wel te doen. Bovendien raden we je aan om telefonisch contact op te nemen met de huisarts, mocht dat nog nodig zijn. Als iemand met wie je samenwoont besmet is (of het vermoeden bestaat), verzoeken we je ook om telefonisch contact op te nemen. We bespreken dan samen wat dit betekent.

Moet ik thuisblijven als ik me niet lekker voel?

Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen.

Maatregelen overheid zijn afgekondigd tot 20 mei. Wat gebeurt er daarna?

Het kabinet zal in de week voor 20 mei bekend maken of verlening van de maatregelen noodzakelijk is. Dit hangt echter af van de situatie rondom het coronavirus op dat moment. We volgen de aanwijzingen die we vanuit de overheid krijgen.

Buitenlandse reizen

Aeres volgt de richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij bepaalde gebieden met kleurcodes (groen, geel, oranje en rood) zijn aangeduid.

Mag ik om privéredenen op reis naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt?

Het RIVM adviseert je dringend om dat niet te doen. Realiseer je dat je de gezondheid van collega’s, leerlingen/studenten en anderen in gevaar kunt brengen door wel naar deze gebieden af te reizen.

Kan ik nu nog afreizen naar het buitenland voor werk of studie?

Ten aanzien van reizen volgt Aeres de instructies en adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beleid van Aeres is dat alle vormen van buitenlandse reizen en excursies zijn opgeschort tot nader order. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van de maatregelen. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug. 

Ik ben in het buitenland voor studie/stage of een werkreis. Moet ik terugkeren?

Wij hebben contact met al onze studenten in het buitenland en overleggen met hen over eventuele terugkeer. Wat de gevolgen zijn van het afbreken van de stage of de studie in het buitenland brengen we zo snel mogelijk in beeld. Daarover wordt ook landelijk overleg gevoerd.