Aardappelgewas

Akkerbouwbedrijf

Het akkerbedrijf heeft 220 hectare land in gebruik, dat bestaat uit zowel een gangbare als een biologische bedrijfsvoering met eigen mechanisatie en opslag van producten. Op het bedrijf staat een bewaarplaats voor 2.500 ton aardappelen en 1.000 ton uien. Naast de traditionele akkerbouwgewassen is er in het bouwplan ruimte voor nieuwe kleine gewassen zoals sojabonen.

Experimenteren op de OnderwijsLeerKavel

Studenten van de studies Tuinbouw en Akkerbouw en Agrarisch ondernemerschap Tuinbouw en Akkerbouw komen tijdens hun studie veelvuldig naar de kavel. De eerstejaars studenten maken op de kavel kennis met de ontwikkeling van de verschillende gewassen. Op diverse tijdstippen tijdens het groeiseizoen volgen ze een gewasronde waarbij ze meer leren over het gewas en over herkenning van onkruiden. Alle tweedejaars studenten voeren er experimenten uit. Van tevoren hebben ze zelf bedacht welke experimenten ze interessant en waardevol vinden. Vervolgens wordt een keuze gemaakt welke dit jaar uitgevoerd gaan worden. Een aantal experimenten/proeven zal meerdere jaren uit worden gevoerd.

Tussen de uien staan dit jaar bijvoorbeeld stroken met komkommerkruid en Phacelia. Deze twee gewassen trekken natuurlijke vijanden aan, hiermee hopen de studenten de druk van trips in uien te verminderen. Ook is er een strook waar alleen mechanische onkruidbestrijding wordt uitgevoerd. In totaal zijn er zeven studentengroepjes betrokken bij experimenten in de zaai-uien.

Strokenteelt

Een aantal proeven komt jaarlijks terug, zoals de stikstofrappen en de strokenteelt. Docenten begeleiden de studenten met de experimenten vanuit de module ‘Teeltoptimalisatie en advies’. Studenten verzamelen veel data, onder andere door het doen van gewaswaarnemingen met het oog, maar ook door het gebruik van sensoren en drones. De data die tijdens alle studiejaren verzameld worden komen in een grote database waar zowel studenten als docenten uit kunnen putten voor bijvoorbeeld een onderzoek of een casus gewasbescherming.

OnderwijsLeerKavel
hbo studie Tuinbouw en akkerbouw tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Leerbedrijf LONK

In Nagele is het biologische bedrijf gevestigd (circa 22 ha met SKAL-certificering). Studenten van Aeres Warmonderhof zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het leerbedrijf LONK (Leren Ondernemen op de Nageler Kavel). De focus ligt hier op ondernemerschap en vakmanschap, studenten worden hierbij ondersteund door een vakcoach.

Naast biologische akkerbouw is er ook ruimte voor tuinbouw. Tweede en derdejaars studenten van Aeres Warmonderhof runnen het leerbedrijf LOT (Leren Ondernemen op de Tuinbouw), dit is een kleinschalig tuinbouwbedrijf van 0,2 ha(zowel vollegrond als kas). Studenten zijn een jaar lang verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering.