Aardappelgewas

Akkerbouwbedrijf

Het akkerbedrijf heeft 220 hectare land in gebruik, dat bestaat uit zowel een gangbare als een biologische bedrijfsvoering met eigen mechanisatie en opslag van producten. Op het bedrijf staat een bewaarplaats voor 2.500 ton aardappelen en 1.000 ton uien. Naast de traditionele akkerbouwgewassen is er in het bouwplan ruimte voor nieuwe kleine gewassen zoals sojabonen.

Leerbedrijf LONK

In Nagele is het biologische bedrijf gevestigd (circa 22 ha met SKAL-certificering). Studenten van Aeres Warmonderhof zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het leerbedrijf LONK (Leren Ondernemen op de Nageler Kavel). De focus ligt hier op ondernemerschap en vakmanschap, studenten worden hierbij ondersteund door een vakcoach. 
Naast biologische akkerbouw is er ook ruimte voor tuinbouw. Tweede en derdejaars studenten van Aeres Warmonderhof runnen het leerbedrijf LOT (Leren Ondernemen op de Tuinbouw), dit is een kleinschalig tuinbouwbedrijf van 0,2 ha(zowel vollegrond als kas). Studenten zijn een jaar lang verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering.