Studenten tuinbouw akkerbouw buiten veld

Biologische landbouw

LONK (Leren Ondernemen op Nageler Kavel)

De niveau-4-studenten van Aeres MBO Dronten Warmonderhof worden opgeleid als ondernemer/bedrijfsleider. Het runnen van een zelfstandig bedrijf is een kans om ervaring op te doen in de praktijk van het ondernemerschap. Ze staan daarbij onder begeleiding van boeren en docenten. Dit is een interessante opstap naar een toekomst met een eigen bedrijf. Het LONK project geeft derdejaars studenten van Aeres MBO Dronten Warmonderhof de mogelijkheid om gedurende één seizoen een biodynamisch akkerbouwbedrijf te runnen bij Aeres Biologisch Bedrijf. Het akkerbouwbedrijf ligt in Nagele in de Noordoostpolder en beslaat achttien hectare en is verdeeld in zes percelen. De studenten beslissen zelf welke gewassen ze willen en kunnen telen, en regelen vervolgens alles zelf, van zaaien tot oogsten en verkoop, marketing en boekhouding.

Meer informatie.

Over LONK (Leren Ondernemen op Nageler Kavel)

LOT (Leren Ondernemen Tuinbouw>

De niveau-4-studenten van Aeres MBO Dronten Warmonderhof worden opgeleid als ondernemer/bedrijfsleider. Het runnen van een zelfstandig bedrijf is een kans om ervaring op te doen in de praktijk van het ondernemerschap. Ze staan daarbij onder begeleiding van boeren en docenten. Dit is een interessante opstap naar een toekomst met een eigen bedrijf. Het LOT-project geeft derdejaars studenten tuinbouw van Aeres MBO Dronten Warmonderhof de kans, als ondernemer een jaar lang een tuinbouwbedrijf te runnen bij Aeres Biologisch Bedrijf. LOT (Leren Ondernemen in de Tuinbouw) beschikt over een perceel van tweeduizend vierkante meter in Dronten bij Aeres Farms. De studenten, meestal zijn het er drie, soms vier, krijgen hiermee een buitenkans om warm te draaien voor een toekomst als zelfstandig tuinder en ondernemer. Ze zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het teeltplan, de bodemvruchtbaarheid en het planten, zaaien en oogsten op dit perceel. Ook moeten ze zelf zorgen voor de marketing en verkoop van hun producten. Eerstejaars studenten van Aeres MBO Dronten Warmonderhof lopen een aantal dagen per week praktijk bij deze derdejaars, waardoor die ervaring kunnen opdoen in het leidinggeven.

Meer informatie.

Over LOT (Leren Ondernemen Tuinbouw)