student onderzoek voer voeding koeien voerrek aeres farms aeres hogeschool dronten

Flevolandstal

In de Flevolandstal worden 140 melkkoeien gehouden en ligt de focus op veevoedingsonderzoek en smart farming. De veestapel kalft jaarrond af. De melkproductie/koe/jaar is 11.300 kg met 4.35 % vet en 3.60% eiwit.

Circa 60 melkkoeien worden in de 2x8 visgraat melkstal gemolken. Deze groep loopt ook mee in veevoedingsonderzoek. De andere 60 dieren worden in de melkrobot gemolken. In deze stal worden veel opdrachten in het kader van de Proeve van Bekwaamheid van de derdejaarsstudenten van Aeres Hogeschool Dronten gedaan.