Stal varkenshouderij Aeres Farms

Varkensbedrijf

Het varkensbedrijf bestaat uit een gesloten varkensbedrijf met 32 zeugen en ongeveer 280 vleesvarkens. Studenten runnen dit bedrijf onder leiding van een coach. Op deze manier maken de studenten kennis met de praktijk, het vakmanschap en leren ze op hbo-niveau werken met de laatste innovaties.