Koe stal

Weidebedrijf

Het weidebedrijf heeft een biologische bedrijfsvoering, daarnaast ligt de focus op maximale weidegang en zoveel mogelijk melk uit gegraasd gras. Er is 45 hectare gras-klaverland beschikbaar. Er worden momenteel 70 koeien gemolken en ze worden beweid door middel van het stripgrazensysteem. De veestapel is voorjaarsafkalvend en produceert 8.200 kg melk/koe/jaar met 4.10% vet en 3.45% eiwit. Een viertal derdejaars studenten van Aeres Warmonderhof zijn een jaar lang medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van dit bedrijf.